Ograniczenia wprowadzone stanem zagrożenia epidemicznego 2020 r.

2020-03-19

Szanowni Państwo,

mając na uwadze, że wprowadzony stan zagrożenie epidemicznego wpływa na naszą codzienność przygotowaliśmy dla Państwa krótkie przypomnienie najważniejszych informacji.

Czym jest stan zagrożenia epidemicznego?

Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stan zagrożenia epidemicznego ogłasza w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Czytaj Więcej