Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – etapy, wady i zalety, kwestie podatkowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza to nadal najpopularniejsza forma prawna prowadzenia biznesu w Polsce. Niestety, obecne regulacje prawne jednoosobowych działalności gospodarczych nie zawsze wychodzą naprzeciw potrzebom wynikającym z rozwoju firmy oraz zmieniających się okoliczności biznesowych. Zmiana działalności gospodarczej na spółkę daje możliwość ograniczenia odpowiedzialności osobistej przedsiębiorcy za zobowiązania firmy, pozwala zabezpieczyć biznes na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych, a także umożliwia zaplanowanie przekazania biznesu następnym pokoleniom. Potrzeba przekształcenia działalności często wynika również z chęci sprzedaży firmy lub pozyskania nowego inwestora. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę jest ponadto świetną okazją do uporządkowania działalności czy reorganizacji struktury firmy. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. jest procesem złożonym, każdorazowo wymagającym indywidualnej analizy sytuacji gospodarczej i finansowej przedsiębiorstwa. Czytaj Więcej

Dopuszczalność zmian podmiotowych w spółce jawnej

Spółka jawna stanowi trzecią (po spółce cywilnej i spółce z o.o.) najpopularniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W 2005 r. na rynku było 23381 spółek jawnych, a 2013 r. było ich już 34048[1]. W związku z popularnością prowadzenia działalności w tej formie, ze względu na złożoność przepisów dot. zmian osobowych w spółce uzasadnionym jest ich omówienie.

W celu zrozumienia złożoności prezentowanego tematu w pierwszej kolejności należy przedstawić istotę spółki jawnej. Jest ona podmiotem określonymw treścią art. 22 § 1ksh. Zgodnie z przytoczonym artykułem”spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową”. Czytaj Więcej