foto
02
paź

Komentarz do Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2015 r.III CSK 72/14

TEZA

„Mylne oznaczenie w pozwie strony pozwanej nie daje samo przez się podstawy do odrzucenia pozwu, gdy z uzasadnienia zawartego w nim żądania jest widoczne kogo powód miał zamiar pozwać. Tym bardziej więc niewłaściwe określenie wyłącznie siedziby osoby prawnej, przez wskazanie siedziby jej oddziału utworzonego w Polsce i wpisanego do rejestru przedsiębiorców nie uzasadnia uznania, że stroną pozwaną jest oddział osoby prawnej nie mający zdolności sądowej.”

Mnogość występujących na polskim rynku podmiotów gospodarczych, w szczególności zagranicznych, wielokrotnie powoduje wśród radców prawnych problem jak prawidłowo oznaczyć stronę pozwaną. Częstokroć nazewnictwo przedsiębiorców, a w szczególności spółek, wprowadza w błąd odnośnie osobowości prawnej danego przedsiębiorcy i jego oddziału.

W takiej sytuacji częstym jest błędne pozwanie oddziału przedsiębiorcy. Nie ulega wątpliwości, iż zgodnie z art. 64 § 1 kpc zdolność sądową posiadają osoby prawne a nie ich oddziały, wobec czego w sytuacji błędnego oznaczenia pozwanego poprzez wskazanie oddziału przedsiębiorcy zachodzi przesłanka odrzucenia pozwu z art. 199 § 1 pkt 3 kpc.

Niemniej jednak zgodnie ze stanowiskiem zawartym w Postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2015 r., sygn. akt. III CSK 72/14 błędne oznaczenie strony pozwanej poprzez wskazanie oddziału przedsiębiorcy, w sytuacji w której z uzasadnienia wprost wynika kogo strona powodowa chciała pozwać, nie stanowi przesłanki do odrzucenia pozwu w oparciu o art. 199 § 1 pkt 3. Wskazać należy, iż zgodnie z aktualną linią orzeczniczą jednostki organizacyjne osoby prawnej, choćby miały samodzielną podmiotowość na rynku, nie mogą mieć odrębnej od tej osoby zdolności sądowej ( post. SN z dnia 28 stycznia 2004, IV CK 183/03. Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie w wypadku pozwania oddziału przedsiębiorcy sąd orzekający nie jest uprawniony do odrzucenia pozwu, a powinien zaś na podstawie art. 130 kpc w zw. z art. 70 § 1 kpc wezwać do uzupełnienia braków formalnych poprzez sprecyzowanie oznaczenia strony pozwanej.

  1. pr. Krzysztof Danielak

Niniejszy komentarz został opublikowany w Biuletynie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Prawnik” nr 2/42, 2017.