Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Jednym z obszarów działalności Kancelarii jest świadczenie usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów samorządowych w zakresie związanych z ich funkcjonowaniem i wykonywaniem ustawowych zadań.

Czytaj Więcej

Prawo nowych technologii

Kancelaria prowadzi stałe doradztwo dla podmiotów w branży Nowych Technologii, IT oraz start-upów nie tylko w zakresie wsparcia bieżącej działalności jak i umów inwestycyjnych, ale również udziela pełnego wsparcia z zakresu prawa nowych technologii, świadczenia usług drogą elektroniczna czy ochrony własności intelektualnej.

Czytaj Więcej

Due diligence

Wśród oferowanych przez Kancelarie usług jest przeprowadzanie badania stanu przedsiębiorstw – due diligence. Kancelaria wraz z współpracującymi podmiotami przygotuje kompleksową opinię na temat badanego przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Czytaj Więcej

Ochrona danych osobowych

Kancelaria śród oferowanych usług świadczy pełne wsparcie dla przedsiębiorców, spółek kapitałowych jak i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia a następnie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Czytaj Więcej

Compliance

Compliance najłatwiej określić jako zapewnienie zgodność działalności przedsiębiorstwa a obowiązującymi regulacjami prawnymi zarówno na poziomie krajowym.

Czytaj Więcej

Prawo handlowe i gospodarcze

KDLegal w ramach świadczonych usług oferuje pełne doradztwo z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Czytaj Więcej