foto
31
lip

Prawo cywilne

Wśród usług oferowanych przez Kancelarię znajduje się pełne doradztwo z zakresu prawa cywilnego.

Kancelaria świadczy usługi zarówno w charakterze doraźnej pomocy prawnej poprzez udzielenie porady prawnej lub sporządzenie umowy bądź opinii jak również oferujemy kompleksową obsługę od etapu przedprocesowego polegającego na sporządzeniu wstępnych pism i stanowisk w sprawie, poprzez przeprowadzenie pełnego postępowania sądowego aż, do zakończenia sprawy. Pośród spraw, którymi się zajmujemy znajdują się między innymi sprawy z zakresu:

 • ubezwłasnowolnienia
 • ochrony dóbr osobistych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub podstępu
 • roszczeń umownych (sprawy o zapłatę oraz o wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy) oraz bezpodstawnego wzbogacenia
 • upadłości konsumencką
 • o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
 • naruszenia posiadania
 • zarządu rzeczą wspólną oraz zniesienia współwłasności
 • ustanowienie służebności
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Kancelaria na życzenie przygotuje lub zaopiniuję umowy zarówno nazwane jak i pozakodeksowe w tym:

 • sprzedaży
 • dostawy
 • pożyczki
 • o dzieło i o roboty budowlane
 • najmu i dzierżawy
 • leasingu
 • użyczenia
 • zlecenia
 • spółek cywilnych
 • darowizny
 • dożywocia
 • inwestycyjne

Jeżeli Państwa problem dotyczy szeroko rozumianego prawa cywilnego, również w zakresie nie wskazanym powyżej zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.