foto
02
sie

Upadłość konsumencka

KDLegal w ramach świadczonych usług oferuje pełne wsparcie dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Wśród usług oferowanych przez Kancelarię znajduje się pełne doradztwo z zakresu prawa upadłościowego.

Kancelaria świadczy usługi zarówno w charakterze doraźnej pomocy prawnej poprzez udzielenie porady prawnej lub sporządzenie opinii.

KDLegal zajmuje się kompleksową obsługą od etapu przedprocesowego polegającego na zebraniu i weryfikacji kompleksowej dokumentacji oraz sporządzeniu wniosku o udzielenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poprzez przeprowadzenie pełnego postępowania sądowego aż do zakończenia sprawy w postaci wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

W zakres czynności dokonywanych przez Kancelarię wchodzi także reprezentacja dłużnika w toku sporządzania listy wierzytelności, ustalania masy upadłości, jej likwidacji oraz sporządzenia i realizacji planu podziału środków uzyskanych z likwidacji oraz ustalaniu planu spłat wierzycieli.

Jeżeli Państwa problem dotyczy szeroko rozumianego prawa upadłościowego, również w zakresie niewskazanym powyżej zapraszamy do kontaktu. Dopełnimy wszelkich starań by poprzez szczegółową analizę i wgląd w sprawę, znaleźć najkorzystniejsze a zarazem realne rozwiązanie.