foto
02
sie

Prawo nowych technologii

Kancelaria prowadzi stałe doradztwo dla podmiotów w branży Nowych Technologii, IT oraz start-upów nie tylko w zakresie wsparcia bieżącej działalności jak i umów inwestycyjnych, ale również udziela pełnego wsparcia z zakresu prawa nowych technologii, świadczenia usług drogą elektroniczna czy ochrony własności intelektualnej.

Doradzamy między innymi przy:

  • Sporządzaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów dotyczących praw autorskich i pokrewnych,
  • sporządzaniu, opiniowanie oraz negocjowanie umów o świadczenie usług reklamowych,
  • w zakresie zgodności z prawem kampanii reklamowych i promocyjnych.
  • Sporządzaniu i wprowadzaniu regulaminów, zgód i zezwoleń dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa
  • procedurze reklamacji i zwrotów w sklepach internetowych;
  • przygotowaniu i wprowadzeniu regulaminów gier losowych, loterii, konkursów oraz programów lojalnościowych;

Poza sporządzanie dokumentacji oraz uczestniczeniu w negocjacjach handlowych reprezentujemy klientów w wszelkich sporach sądowych.