foto
02
sie

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Jednym z obszarów działalności Kancelarii jest świadczenie usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów samorządowych w zakresie związanych z ich funkcjonowaniem i wykonywaniem ustawowych zadań.

Wszelkie podejmowane działania uwzględniają specyfikę sprawy oraz urzędu. Usługi świadczone są w ramach stałej obsługi prawnej lub pojedynczych zleceń. W ramach świadczonych usług wykonujemy między innymi:

  • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji,
  • opinie prawnych w sprawach pracowniczych;
  • opinie prawnych z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego czy gospodarki przestrzennej;
  • opinie prawnych w zakresie prawa podatkowego, lokalnych podatków i opłat;
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
  • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych;
  • opiniowanie projektów uchwał rady lub zarządów gminy, miasta, powiatu;
  • sporządzanie oraz opiniowanie projektów miejscowych aktów prawnych oraz obsługa sesji organów uchwałodawczych,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów oraz porozumień,
  • obsługę gminnych jednostek organizacyjnych – szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej.

Wszelkie świadczone usługi są z uwzględnieniem specyfiki klienta. Obsługa prawna realizowana jest zarówno poprzez dyżur radcy oprawnego w siedzibie JST lub urzędu bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.