foto
02
sie

Ochrona danych osobowych

Kancelaria śród oferowanych usług świadczy pełne wsparcie dla przedsiębiorców, spółek kapitałowych jak i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia a następnie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Obowiązujące w pełni od 25 maja 2018 r, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nakłada na każdego administratora danych osobowych szereg obowiązków dokumentacyjnych polegających w szczególności prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania. W tym celu niezbędne jest przygotowanie szeregu procedur i dokumentów. Wobec tych wymagać Kancelaria oferuje swoim klientom pełne wsparcie w zakresie:

  • Audytu zgodności z RODO
  • Prowadzenie polityki bezpieczeństwa
  • Sporządzenie analizy ryzyka
  • Sporządzenie wzorów dokumentów takich jak upoważnienie do przetwarzania danych, umów powierzenia danych osobowych, klauzul informacyjnych oraz zgód marketingowych i zgód na przetwarzanie danych.

Wszelkie dokumenty sporządzamy w oparciu o zebrane dane dotyczące profilu prowadzonej działalności, dostosowując opracowane dokumenty i procedury do indywidualnych potrzeb klienta i profilu jego działalności.  Niezależnie od sporządzania wymaganej dokumentacji świadczymy usługi bieżącego doradztwa z zakresu stosowania RODO