foto
02
sie

Due diligence

Wśród oferowanych przez Kancelarie usług jest przeprowadzanie badania stanu przedsiębiorstw – due diligence. Kancelaria wraz z współpracującymi podmiotami przygotuje kompleksową opinię na temat badanego przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej.

Badanie ma na celu dokonanie szczegółowej oceny stanu przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową tak jak fuzja, przejęcie spółki czy kupno zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Prowadzone badanie obejmuje między innymi:

  • analizę finansową – ocenę sprawozdania finansowego, rachunku zysku i strat, analizy zmian kapitału, przepływów pieniężnych, zobowiązań krótko i długoterminowych czy wierzytelności przeterminowanych.
  • analizę prawną – ocenę aktualnego stanu przedsiębiorstwa, struktury właścicielskiej, praw własności, licencji udzielonych pozwoleń lub koncesji, zawartych umów krótko i długoterminowych, prowadzonych sporów sądowych
  • analizę prawno-podatkową – ocenę stopnia regulacji zobowiązań podatkowych, ocenę optymalizacji podatkowej oraz wykorzystanie tarczy podatkowej czy analizę prowadzonych sporów z organami kontroli podatkowej.

Wyniki przeprowadzonego badania przedstawiane są w formie raportu zawierającego wnioski z badania, wraz ze wskazaniem ewentualnych ryzyk związanych z przeprowadzeniem transakcji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą Kancelarii lub mają Państwo pytanie z zakresu świadczonych usług zapraszamy do kontaktu.