Chwalimy się!

2020-03-23

Chwalimy się!

W tych chwilach takie wiadomości jak ta napełniają nas nadzieją i cieszą szczególnie!

Jak poinformowała nas P. Magdalena, która rok temu zgłosiła się do nas z problemem polisolokaty, której pomogliśmy pro-bono, właśnie zakończyła się jej sprawa, powództwo zostało uwzględnione w całości a Ubezpieczyciel nie apelował. Czytaj Więcej

Stan zagrożenia epidemicznego

2020-03-20

Szanowni Państwo,

mając na uwadze, że wprowadzony stan zagrożenie epidemicznego wpływa na naszą codzienność przygotowaliśmy dla Państwa krótkie przypomnienie najważniejszych informacji. Czytaj Więcej

Ograniczenia wprowadzone stanem zagrożenia epidemicznego 2020 r.

2020-03-19

Szanowni Państwo,

mając na uwadze, że wprowadzony stan zagrożenie epidemicznego wpływa na naszą codzienność przygotowaliśmy dla Państwa krótkie przypomnienie najważniejszych informacji.

Czym jest stan zagrożenia epidemicznego?

Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stan zagrożenia epidemicznego ogłasza w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Czytaj Więcej

Zostałem mediatorem Ośrodka Mediacyjnego Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych

2020-03-10

Miło mi poinformować, że od stycznia bieżącego roku zostałem wpisany na listę mediator Ośrodka Mediacyjnego Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”. Dodatkowo, od nowego roku Kancelaria rozpoczęła świadczenie, na rzecz klientów indywidualnych usług doradztwa w zakresie zwrotów prowizji bankowych. W załączeniu udostępniamy krótki biuletyn informacyjny, po więcej informacji zapraszamy do kontaktu: office@kdlegal.eu Czytaj Więcej