Upadłość konsumencka

Bankructwo, plajta, konkurs, postępowanie konkursowe, niewypłacalność – to pojęcia często stosowane wymiennie w języku powszechnym. Co one dokładnie oznaczają?

Nazwy te znajdują miejsce w prawie upadłościowym i określają postępowanie dotyczące niewypłacalnego dłużnika. To właśnie prawo upadłościowe zajmuje się relacjami między niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością dłużnikiem a jego wierzycielami. Czytaj Więcej